Trình đơn chuyển hướng

Goi toan b b loc vao trong m t t giy nhm va kh trung trong ni ap sut oC trong phut. Dung ng tim hut dich loc va bm qua b loc. V trung m nui cy M nui cy co th la hu ht cac b ph n khac nhau cua thc v t nh: hat ging, phi, noan sao, hoa, la, inh sinh trng, u r, thn cu Tuy theo s tip xuc vi iu ki n mi trng bn ngoai, cac b ph n nay cha it hay nhiu vi khun va nm.

Hu nh khng th v trung m nui cy c nu nm khun nm su cac t bao bn trong ch khng han ch b m t.

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Phng thc v trung m nui cy thng dung nht hi n nay la dung cac hoa cht co hoat tinh di t nm khun. Hi u lc di t nm khun cua cac cht nay phu thu c vao thi gian x ly, nng va kha nng xm nh p cua chung vao cac ke ngach li lom trn b m t m nui cy, kha nng y ht cac bot khi bam trn b m t m nui cy. Cac cht khang sinh trn thc t it c s dung vi tac dung khng tri t va co anh hng xu ngay ln s sinh trng cua m cy. Trong thi gian x ly, m cy phai ng p hoan toan trong dung dich di t khun. Khi x ly xong, m cy c ra nhiu ln bng nc ct v trung ln.

Nhng phn trn m cy bi tac nhn v trung lam cho trng ra cn phai ct bo trc khi t m cy ln mi trng. V trung m cy la m t thao tac kho, it khi thanh cng ngay ln u tin.

See a Problem?

Tuy v y, nu kin tri tim c nng va thi gian v trung thich hp thi sau vai ln th, chc chn se at kt qua. Bang 1. V trung ni thao tac cy va tu cy v trung Ngun nhim tap quan trong va thng xuyn nht la bui ri vao dung cu thuy tinh cha mi trng trong khi m np ho c nut bng thao tac cy. Ngi ta ap dung nhiu bi n phap khac nhau chng lai ngun nhim tap nay.

Bung cy thng la bung co di n tich hep, r ng t m2, co hai lp ca tranh khng khi chuyn n g t bn ngoai trc tip a bui vao. San va tng lat gach men co th lau chui thng xuyn.


 • Mucho más que documentos..
 • bandera gay paz;
 • Pharmaton Kiddi - Thuốc biệt dược, công dụng , cách dùng - VN.
 • Violeta Chamorro.
 • Datos personales.
 • Fresh Video;

Cac dung cu mang vao bung cy u v trung trc: t ao choang, mu vai, khu trang cua ngi cy, n dao, keo, forceps, giy loc, binh ng nc ct Chi cho en nay lam vi c khi khng co ngi trong phong cy. Nn b t en t ngoai 30 phut trc khi cy. Cn giam s chuyn ng cua khng khi trong bung cy n mc ti thiu, vi v y tt ca cac dung cu phuc vu vi c cy u phai chun bi y u trong khi cy tranh i lai, ra vao bung cy nhiu ln.

Chon m cy va x ly m cy Khng co nhng hng dn cu th trong vi c chon m cy. V nguyn tc, tr nhng m cy a hoa g, cac m khac trong c th thc v t u co th dung lam m cy. Tuy v y, co th nh n xet chung la cac m ang phat trin, thit qua non, la non, cung hoa, hoa, m phn sinh Cn bit rng tuy mang m t lng thng tin di truyn nh nhau, cac m khac nhau trn cung m t cy co th sinh trng va phat trin vi kha nng tai sinh chi, r hay cy hoan chinh rt khac nhau.

Vi v y, khi khi s chon ging, nhn ging m t cy cu th bng phng phap nui cy m va t bao thc v t, trc ht cn thi nghi m tim hiu phan ng cac b ph n khac nhau cua cy trong nui cy cac nng cht sinh trng khac nhau. Sau khi cy, m cy cn c t trong iu ki n nhi t va anh sang n inh. Tuy vao cac muc ich nghin cu ma co cac ch chiu sang khac nhau, chng han qua trinh tao callus co th cn bong ti ho c chiu sang nhng qua trinh tai sinh va nhn ging v tinh nht thit cn anh sang.

36 Soft by Amie Phuong Minh - Issuu

Nhi t phong nui nn gi n inh t 25 2oC bng may iu hoa nhi t. Cng chiu sang khoang t lux. Dang hanh Mu c t trn b m t hay cy 7 cm chim phn na vao mi trng bulds, scale Cy mm Chi non 8 mm seedling Hat phn Hat phn trong bao phn 9 0,,5 mm pollen, microspore Bai 2 Mi trng dinh dng Thanh cng chinh trong cac thi nghi m nui cy m va t bao thc v t la tim ra thanh phn v t cht cua mi trng dinh dng cn thit t bao co th sinh trng va phat trin c.

Thanh phn cua mi trng dinh dng thay i tuy theo loai va b ph n nui cy, tuy theo s phat trin va phn hoa cua m cy, tuy theo vi c mun duy tri m trang thai callus, mun tao r, tao mm hay mun tai sinh cy hoan chinh. Ngi ta a a ra t nhiu loai mi trng khac nhau cho cac thi nghi m nui cy m. M t s mi trng khac co ng dung r ng hn va am bao sinh trng tt cho nhiu loai cy, tuy nhin khng co nhng chi dn chung nao cho rng mi trng nao trong chung bao am sinh trng tt hn.

Tuy v y, tt ca nhng mi trng nui cy bao gi cung gm nm thanh phn chinh: - ng cung cp ngun carbon.

Teo cơ biến chứng nguy hiểm của bệnh thoát vị đĩa đệm

Ngoai ra, tuy tng tac gia co th b sung thm m t s cht hu c co thanh phn hoa hoc xac inh cac amino acid, EDTA Thanh phn chinh cua mi trng 1. Hai dang ng thng c s dung la saccharose va glucose. Cac mui khoang a lng Nhu cu mui khoang cua m va t bao thc v t tach ri khng khac nhiu so vi cy trng trong iu ki n t nhin.

Cac mui khoang vi lng Nhu cu mui khoang cua m thc v t trong nui cy la linh vc it c nghin cu. Rt it cac nguyn t vi lng a c chng minh la khng th thiu c i vi s phat trin cua m va t bao nui cy. Vi v y, s cung cp nay co tinh kinh nghi m trong nhng trng hp cu th co th la khng cn thit Bang 2. Cac vitamin Bang 2. Cac dung dich stock vitamin d hong do nm khun nhim tap, vi v y cn gi trong iu ki n lanh di 0oC trong ngn a tu lanh. HCl Vit B6 0,,5 4 Thiamine. Bao quan dung dich me cht sinh trng trong lo kin ring IAA bao quan trong lo mau nu , ct gi tu lanh.

IAA cn pha lai hang thang am bao hoat tinh. Chu y Cac cht sinh trng co th tac ng ln m nui cy nng rt thp Cn dung pipette ring cho tng loai cht sinh trng m t. IAA sau khi pha dung dich stock, c loc qua mang loc millipore xem bai trc sau o cha trong cac tube eppendof c boc giy nhm bn ngoai, bao quan lanh su. Mi trng sau khi hp kh trung nhi t giam xung con khoang oC khi o mi cho IAA a loc vao cac thao tac thc hi n trong tu cy v trung.

Cac cht hu c khac 6. Nc da Cht co hoat tinh trong nc da hi n a c chng minh la myo-inositol va m t s amino acid khac. Ly nc da gia, loc trong, cho vao cac tui nilon va bao quan trong lanh su cho n khi dung.

USA NUESTRO SERVICIO DE FORMA SEGURA Y RESPONSABLE

Thi gian bao quan khng qua vai thang. Tt nht la nn s dung ti. Dich chit nm men va dich thuy phn casein y la cac ch phm thng dung trong nui cy vi sinh v t, m va t bao ng v t a c tiu chun hoa va ban di dan thng phm, thanh phn hoa hoc khng ro.


 1. chat gay terra cantabria.
 2. Có thể bạn thích…?
 3. ambiente gay san sebastian!
 4. Orelox Mg (Hộp 1 Vỉ x 10 Viên) - Sanofi - Nhà thuốc Long Châu;
 5. omd enola gay descargar mp3.
 6. Vn la chon mi trng Khi khi s nui cy m va t bao m t s i tng nht inh, vn t ra la chon mi trng nao va trn c s nao phi hp ty l cac cht dinh dng. Cach thng lam la qua cac tai li u a xut ban, xem cac tac gia nui cy m trn cung i tng y ho c cac i tng gn gui v m t phn loai a dung loai mi trng gi. Bc u co th gi nguyn mi trng cua cac tac gia o ho c trn c s o ma cai tin cho phu hp qua m t s thi nghi m thm do.

  Trong hang trm mi trng do rt nhiu tac gia nghi cho nhiu loai cy khac nhau, nhiu muc ich nui cy khac nhau, co th chia ra lam ba loai: - Mi trng ngheo cht dinh dng: in hinh la mi trng White, Knop va Knudson C. Vi v y, khi bt u nghin cu nui cy m m t s i tng mi, cha co tai li u trc thi nn thm do so sanh ba loai mi trng trn xem i tng nghin cu thich hp vi loai mi trng nao nht. Vi c s dung mang tinh kinh nghi m i vi m t s mi trng a can tr kha nhiu s tin b trong cac nghin cu v nui cy m va t bao thc v t.

  Hi n nay, mi trng Murashige-Skoog c coi nh la m t mi trng thich hp vi nhiu loai cy do giau va cn bng v cht dinh dng. Vi v y, nhng ngi mi t p s nui cy m thng bt u vi mi trng nay trc khi tim ra c mi trng ring cua minh. Chun bi cac dung dich lam vi c thu n ti n cho vi c pha cac mi trng nui cy mi trng lam vi c , ngi ta khng cn hoa cht cho mi ln pha mi trng ma chun bi trc di dang m c stock , sau o chi cn pha loang khi s dung.

  Cac dung dich m c c bao quan dai ngay trong tu lanh thng ho c tu lanh su. Nu chun bi mi trng tt thi se giam m t s thi gian ang k cho cng tac nui cy. Chun bi mi trng Murashige-Skoog MS, Chia lam 5 phn: Bang 2. Thanh phn mi trng MS. MS5: myo-inositol 2 Thiamine. HCl 0,1 2 mg Pyridoxine. HCl 0,5 20 10 mg 10 mL Nicotinic acid 0,5 10 mg Glycine 2 40 mg. Thanh phn mi trng phn lp PI. Thanh phn mi trng PC. Bai 3 Nui cy nh sinh trng I. Muc ich va yu cu M t phng thc d dang nht at c muc tiu trong nui cy m va t bao thc v t la nui cy inh sinh trng bao gm nui cy chi inh va chi bn.

  Mi trng thich hp thay i tuy theo tng loai cy trng c a vao nui cy nhng c ban la mi trng cha y u cht dinh dng khoang v c va hu c, c b sung cht kich thich sinh trng thich hp. T m t inh sinh trng sau m t thi gian nui cy nht inh se phat trin thanh m t chi hay nhiu chi. Sau o chi tip tuc phat trin vn thn, ra la va r tr thanh m t cy hoan chinh. Cy con c chuyn ra t co iu ki n sinh trng phat trin binh thng. Khi chon inh sinh trng nhn ging cn lu y, nu dung inh sinh trng nho qua thi nui cy kho thanh cng, nu dung inh sinh trng ln qua thi nui cy d thanh cng nhng cung d bi nhim trung.

  Kich thc cua inh sinh trng thay i tuy theo tng loai cy, tuy nhin m t inh sinh trng co kich thc mm la thich hp hn ca. Con ng phat trin cua inh sinh trng thanh cy co th trc tip ho c thng qua giai oan protocorm de hanh. Dung cu, thit bi va hoa cht 1.